Relaties over Vadding

Henk Krijnen, hoofdredacteur van MO/samenlevingsopbouw en directeur KrijnenAdvies

‘Ontspannen meedenken en werken aan nieuwe vormgeving’

“KrijnenAdvies brengt mensen bij elkaar om samen te werken aan het ontwikkelen van ambities. Bijvoorbeeld om de sociale kwaliteit van de samenleving te verbeteren. Dat doe je met burgers, bestuurders en andere professionals. Het versterkt de zelfwerkzaamheid en medeverantwoordelijkheid van burgers bij de invulling van hun woon- en leefomgeving. Om die ambitie te verwezenlijken, werken diverse partijen samen; van opbouwwerker en wijkagent tot corporatiemedewerker en gemeenteambtenaar. Deze professionals zijn de doelgroep van ‘MO/samenlevingsopbouw’, een vakblad dat toe was aan vernieuwing.

Voor een eigentijds uiterlijk kwamen we terecht bij Len Blonk. Op zijn rustige en ontspannen manier dacht hij vanaf het begin mee over een nieuwe vorm, die niet alleen een frisser en moderner karakter moest krijgen, maar ook de doelgroep en de bestaande huisstijl recht moest doen. Met oog voor proces en betrokkenen verwerkte hij moeiteloos verzoeken en bracht hij eigen waardevolle ideeën in. Len wist goed de balans te bewaken tussen wensen van de redactie en professionele uitgangspunten voor een fraaie vormgeving. De juiste verhouding tussen tekst en beeld bijvoorbeeld. Een zeer plezierige kwaliteit is dat hij zich houdt aan afspraken. Len haalt deadlines, is betrouwbaar en – ook zeer belangrijk voor ons – levert waardevolle nazorg. Het vernieuwde blad werd tot voor kort door onze eigen dtp’er opgemaakt. Len zorgde voor een grondige overdracht. Kortom, een man die doet wat hij zegt. En ook nog mooie vormgeving levert.”

Petra Minderhout, stafadviseur pr & marketing MHR architecten in leren

‘Onze producten op een hoger plan’

“MHR architecten in leren is een onderwijsadviesbureau met een brede dienstverlening. We adviseren betrokkenen in vooral het basis- en voortgezet onderwijs. Van leraren, bestuurders en managers van peuterspeelzalen tot ouders en leerlingen. We coachen onder andere schooldirecteuren en we begeleiden ook leerlingen met een achterstand. Om maar iets te noemen. Na de fusie met OnderwijsAdvies uit Zoetermeer telt onze organisatie straks ruim driehonderd medewerkers.

Al ruim tien jaar helpt Len Blonk ons met de meest uiteenlopende communicatie-uitingen. Hij ontwierp onze huisstijl, verzorgt de vormgeving van bijvoorbeeld boekjes, folders, praktijkgidsen en spellen, en realiseert eigentijdse uitingen op internet. Zo verscheen ons recente, interactieve jaarverslag online. Voor veel van deze uitingen denkt Len mee hoe we die het beste kunnen ontwikkelen. We gaan regelmatig met elkaar rond de tafel. Len voelt onze wensen goed aan, voegt eigen creatieve invalshoeken toe en weet zodoende onze producten op een hoger niveau te tillen. Met zijn creativiteit vertaalt hij onze ideeën naar concrete, fraai vormgegeven, maar vooral verassende producten.”

Alexander Kuipers, Media Relations Officer and Senior Communications Advisor,AEGON Nederland

‘Vormgeving met effect’

“Ik heb enkele jaren van Len Blonks grafische en creatieve diensten gebruik mogen maken. In die tijd ontwierp hij op mijn verzoek diverse huisstijlen en magazines. Ook maakte hij verschillende websites. Het prettige van onze samenwerking was altijd dat Len zich enerzijds gemakkelijk liet briefen, maar er toch ook voor zorgde dat hij meer toevoegde dan ik zelf had kunnen bedenken. Dat leidde vaak tot aangename verrassingen. Het effect dat veel van de communicatiemiddelen hebben gehad, onder meer bij het millenniumprobleem en de voorlichting over pensioenen, was voor een belangrijk deel te danken aan Lens werk. Beleefd aanbevolen!”

René ten Lande, directeur Ten Lande Belastingadvies

‘Kwaliteit in voortraject en product’

“Ten Lande Belastingadvies is gespecialiseerd in afvalwaterheffingen, beter bekend als de zuiverings- en verontreinigingsheffing. Daarnaast bieden we diensten aan op het gebied van formeel belastingrecht. Denk onder meer aan aangiftes, bezwaar- en beroepsprocedures en bestuurlijke boetes. Voor deze services zijn wij gecertificeerd door het Register Belastingadviseurs. Ook verzorgen we cursussen, zoals de VE-tournee. VE staat voor vervuilingseenheden. In najaar en winter maken we een rondgang langs waterschappen en bedrijven om hen in te lichten over alle actualiteiten rond afvalwaterheffingen en formeel belastingrecht.

Voor deze tournee ontwierp Len Blonk een logo met een professionele uitstraling. Maar hij realiseerde ook de huisstijl en de bouw van de website waterklassen.nl. De site is ontwikkeld samen met IMD, de organisatie die bedrijven, waterschappen en gemeenten helpt bij het optimaliseren van hun waterhuishouding. We zien dat de fraaie en gebruiksvriendelijke website een uitstekende respons oplevert, ook uit onverwachte hoeken. Zo stimuleert de site tevens bedrijven, die niet tot de voornaamste doelgroep behoren, om met ons contact op te nemen.

Len biedt kwaliteit in voortraject en product. Hij wist onze wensen goed te vertalen, bracht vervolgens eigen ideeën in en kwam daarmee tot uitstekende producten die wij nooit zelf hadden kunnen realiseren. De korte lijnen en snelle levering maken de samenwerking extra plezierig. Maar ook het feit dat hij goed luistert en zich in onze materie verdiept. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Al met al een professional die wij van harte aanbevelen.”

Wim Uljee, nu senior communicatieadviseur bij SMK (ontwikkeling en beheer criteria voor keurmerken en certificaten)

‘To the point grafische ontwerpen’

“Ik heb jarenlang intensief met Len en zijn zakelijke partner intensief samengewerkt. Zijn  toenmalige bedrijf (2mb) huurde een ruimte in het pand van het reclamebureau Comm’pany waar ik destijds als senior communicatieadviseur werkte. Wat mij uit die tijd bij is gebleven, is dat Len goed luistert naar de wensen van opdrachtgevers, maar ook vanuit zijn visie en ervaring goede kritiek levert en de juiste vragen stelt. Zijn grafische ontwerpen waren nooit overdone, maar helder en to the point.”